head_bn_item

ਟਮਾਟਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

ਟਮਾਟਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

 • ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਾਸ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 • ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਹਵਾਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਾਰਬੋਨੇਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

 • ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਿਲਮ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ

  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਇੱਕ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।